Site Overlay

Filosofie

Onze waarden

Bloum is een coöperatieve buurtwinkel met als kernwaarden:

Lokaal: dicht bij zijn leden en partners, Bloum wil een actief deel uitmaken van de buurt en en verbindingen maken. Het bevordert de korte keten.
Verantwoordelijk en respectvol: Bloum is zich bewust van mondiale vraagstukken en stelt respect voor mens en milieu centraal in zijn acties, op alle niveaus.
Concreet: Bloum streeft naar verandering door actie. Dit is een project dat geworteld is in de realiteit en een concrete positieve impact heeft.
Samenwerkend en inspirerend: Bloum hecht veel waarde aan de betrokkenheid van haar leden, die deelnemen en investeren in de coöperatie. Door bewustwording en interactie is Bloum daarom inspirerend, voor haar leden en voor anderen.

De basisprincipes van Bloum

Onze ecologische impact beperken

Door gebruik te maken van leveranciers die biologische voeding in bulk leveren

 • Door de voorkeur te geven aan lokale producenten, om transportkosten te beperken en seizoensgebonden producten aan te bieden.
 • Door verpakkingsafval en voedselverspilling te vermijden.

Bulk

Het vervaardigen van verpakking verbruikt veel primaire grondstoffen. In die verpakking zit tevens een groeiende hoeveelheid aan niet-afbreekbaar plastic. De verbranding hiervan veroorzaakt veel giftige uitstoot.

Verpakking bedraagt ongeveer de helft van het stedelijk afval in West-Europa. Slechts 10 à 15% van het verpakkingsafval wordt gerecupereerd. Het reduceren van verpakking draagt dus significant bij aan de reductie van stedelijk afval (1).
Bulk is een ideale optie : minder plastic, papier, karton en verrotte restjes in onze vuilbakken.

Voor de consument betekent bulk het volgende:

 • Verantwoord inkopen: een interessante prijs zonder te betalen voor verpakking
 • Vermindering van de ecologische voetafdruk: de koopwaren gaan van de producent rechtstreeks naar de consument, zonder onnodige verpakking
 • Flexibele hoeveelheden: je koopt wat je nodig hebt, niet meer en niet minder
 • Toegang tot nieuwe producten: het inkopen in kleine hoeveelheden maakt het mogelijk om (gemakkelijker) nieuwe producten te ontdekken

(1) www.eea.europa.eu/fr/themes/waste; Europees agentschap voor het milieu

Bio

Hoewel de winkel niet tot de keten van de biologische certificering behoort, is het overgrote deel van de producten die wij verkopen in overeenstemming met deze filosofie.

Het ministerie voor landbouw definieert dit als volgt: “Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren die de draagkracht van de bodem en de natuurlijke levenscycli respecteert. Bioboeren werken zo natuurlijk mogelijk en minimaliseren de menselijke impact op het milieu.”
Kortom, producten afkomstig van biologische landbouw gebruiken is op vele fronten voordelig!

Op het vlak van milieu beschermt biologische landbouw:

 •  de bodemkwaliteit
 •  de biodiversiteit
 •  de luchtkwaliteit
 • de kwaliteit van het water

Wat doet biologische voeding voor onze gezondheid : 

 • Ze is vitaliserend, want de schil van groenten en fruit kunnen we veilig consumeren en deze is rijk aan vitaminen, mineralen en oligo elementen
 • Ze reduceert risico’s op allergieën
 • Ze vermijdt verstoring van hormonen en ontwikkeling, gerelateerd aan pesticidegebruik
 • Ze beschermt tegen cardiovasculaire risico’s
 • Ze beperkt de doorbraak van bepaalde kankers

Talrijke studies wijzen ons op de risico’s van bepaalde chemische producten, in het bijzonder pesticiden, voor onze gezondheid. Sommige residuen van pesticiden zijn neurotoxisch, gevaarlijk voor ons zenuwstelsel. Volgens een studie geleid door PAN Europe (pesticides action network) en de Waalse federatie voor het milieu, zijn er 354 verschillende pesticiden te vinden in fruit, groenten en granen.

Lokaal  en de korte keten

De korte keten is een businessmodel voor land- en tuinbouwproducten, onbewerkt of getransformeerd, met maximum één intermediair tussen producent en consument.

Lokaal eten biedt de voordelen van uitzonderlijk verse voeding met een grotere voedingswaarde omdat de producten rijp geoogst worden. Het is tevens een ecologische keuze. In België geconsumeerde voedingswaren leggen gemiddeld 2500 km afstand af, en dat terwijl ons land zelf 2/3 van zijn landbouwproductie exporteert. Door producten dicht bij huis te gebruiken verminderen we de transportafstanden en dus de negatieve impact hiervan op ons milieu.

Bio, de korte keten en lokaal eten vullen elkaar aan. Het gebruiken van lokaal geproduceerd voedsel beperkt het aantal tussenpersonen en draagt tevens actief bij aan de heropleving van het platteland (activiteiten creëren, sociale contacten, enz).

Sociale doelstellingen

Onze belangrijkste objectieven op het vlak van sociale doelstellingen zijn :

 • Sensibiliseren rond een andere vorm van consumeren en produceren
 • Afvalreductie
 • Duurzame producten toegankelijker maken
 • De lokale en verantwoorde landbouw steunen
 • Sociale diversiteit bevorderen, sociaal isolement tegengaan, de interculturele dialoog en de sociale contacten versterken
 • Het respect voor dieren en hun rechten promoten