Site Overlay

Werkgroepen

Werkgroep sociale doelstelling (finalité sociale)

De groep finalité sociale heeft verschillende doelstellingen en projecten:

  • Verwelkomen van de nieuwe bloumisten (apéro, informatie, etc.)
  • Bloumisten helpen om zich goed te voelen binnen de coöperatieve 
  • Het creëren en onderhouden van de sociale mix in de coöperatie: leeftijden, culturen, talen, sociaaleconomische situatie. In deze context probeert de groep partnerschappen aan te gaan met non-profitorganisaties en openbare diensten om een meer divers publiek te kunnen bereiken
  • Het creëren van sociaal-politieke activiteiten en ontmoetingen rond voedsel, zero-waste …

Werkgroep bestuur (gouvernance)

De werkgroep bestuur heeft één missie: het preciseren van het bestuursmodel dat onze coöperatie dirigeert. Concreet zal de groep, met de conclusies van de collectieve workshop van september 2019 als uitgangspunt, zich buigen over de besluitvorming, de toepassing en toe-eigening van de bestaande regels en de mogelijkheid om een strategisch plan te ontwerpen om de krachten binnen de coöperatie te bundelen. Ook de thema’s participatie en engagement zullen aan bod komen. Kortom, een heel programma! De eerste resultaten worden midden 2020 verwacht!

Werkgroep Ontwikkeling

Deze werkgroep ondersteunt ons bij de ontwikkeling van onze gebouwen (werkzaamheden, kleine verbeteringen). Hij bestaat uit Marc, Egil, Bernard, Chiara, Olivier en Alexandre! Dank aan hen 🙂