Site Overlay

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Initiatiefneemster van het project

Christine Stanczyk
Als coördinatrice van projecten in de culturele sector, heeft Christine meegewerkt aan de lancering van het Vorstse duurzaam wijkcontract QuartierWielsWijk. Gevoelig voor milieukwesties, in het bijzonder voor duurzame voeding, richtte ze vervolgens een gasap (Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne) op in de wijk. De goede energie die in dit project naar boven kwam, gaf op een organische manier vorm aan de oprichting van een coöperatieve van biologische producten.

De Raad van Bestuur

Egil Franssen
Als geëngageerd architect richtte Egil in 2014 zijn eigen bureau op. Zijn reflecties richten zich op samenwerkingsverbanden met lokale ambachtslieden en het gebruik van ecologische materialen om aangename ruimtes te creëren om in te wonen.
« Organize, don’t walk alone ! » Joe Hill

Thomas Souffland
Thomas is Frans van oorsprong en woont sinds 2013 in Sint-Gillis en sinds 2018 in Vorst met zijn partner. Hij heeft een masterdiploma in Europees projectmanagement en begint zijn carrière op dit gebied. Maar wat betreft sociale en milieukwesties, doet hij beroep op de sociale economie, die meer aansluit bij zijn waarden. Sindsdien werd hij mede-oprichter van Bloum en lid van de raad van bestuur. Hij is ook medewerker en beheerder van Dioxyde de Gambettes, een andere Brusselse sociale coöperatieve die actief is in de fietslogistiek.

Philippe Dufrasne
Als commercieel ingenieur van opleiding en gelicentieerd bedrijfsboekhouder heb ik mijn professionele carrière doorgebracht bij een Duitse multinational op het gebied van financiële controle. Nu ben ik met pensioen. Naast mijn rol in mijn gezin (ik heb nog twee studerende dochters en een op professioneel gebied zeer drukbezette vrouw), raakte ik betrokken bij een coachingsactiviteit om jongeren met een immirgratieachtergrond the helpen bij het zoeken naar een baan. 
Ik raakte in contact met Bloum zodra Bloum in mijn straat verscheen. Ik was direct geïnteresseerd, eerst als cooperateur en tegenwoordig als administrateur gespecialiseerd die bijdraagt op mijn expertisegebieden.
Ik maak me grote zorgen over het milieu, het beschermen van de aarde en het ondersteunen van landbouwactiviteiten met respect voor producten en producenten.

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het soevereine orgaan van de coöperatieve, samengesteld uit alle coöperanten. Vandaag de dag zijn dat meer dan tweehonderddertig leden. Twee keer per jaar worden zij uitgenodigd voor de algemene vergadering waarin strategische beslissingen worden genomen.